Doradztwo Podatkowe Poznań

Doradztwo podatkoweOptymalizacja podatkowa, ceny transferowe

Usługa doradztwa podatkowego jest w naturalny sposób powiązana z prowadzeniem księgowości. Niezależnie od tego zajmuję się doradztwem podatkowym dla Klientów nie korzystających z usług księgowych. Dotyczy to udzielania porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego.

Ważną usługą dla Klienta jest reprezentowanie go przed organami Krajowej Administracji Skarbowej. Występuję również w imieniu Klienta o interpretację podatkową. W przypadku zapytań podatkowych dotyczących przepisów niemieckich współpracuję z niemieckimi doradcami podatkowymi.