Doradztwo Podatkowe Poznań

Księgowość dla firmProwadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencja VAT, sprawozdania finansowe

W czasie ponad 20 letniej działalności obsługiwaliśmy zarówno duże firmy z kapitałem zagranicznym jak i małe, jednoosobowe działalności gospodarcze. Prowadzimy księgowość firm budowlanych, handlowych, produkcyjnych, spedycyjnych oraz usługowych.

Badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz kontrole podatkowe potwierdzają wysoką jakość świadczonych przez nas usług.

Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej. Związane jest to z prowadzeniem ewidencji VAT, sporządzeniem i wysyłką Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT czyli JPK_VAT oraz wszystkich deklaracji podatkowych. Deklaracje oraz JPK_VAT są podpisywane przeze mnie elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Dla Klientów, którym prowadzimy księgi rachunkowe sporządzamy sprawozdania finansowe wymagane przez Ustawę o rachunkowości. Rosnące obowiązki sprawozdawcze GUS i NBP powodują, że przygotowujemy oraz wysyłamy sprawozdania do GUS i NBP.

W ofercie mamy również wyprowadzanie zaległości księgowych oraz przygotowywanie wymaganych przez Klienta okresowych raportów i zestawień.