Doradztwo Podatkowe Poznań

ReprezentacjaReprezentacja przed organami krajowej administracji skarbowej

Oprócz prowadzenia bieżącej księgowości Kancelaria w razie zaistnienia potrzeby reprezentuje swoich klientów przed organami Krajowej Administracji Skarbowej oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Doradzamy Klientom w trakcie kontroli i udzielamy wszelkich wyjaśnień potrzebnych przy prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową postępowaniach.

Osobiście lubię wyzwania związane z rozwiązywaniem spraw trudnych lub nietypowych, gdyż są sprawdzianem wiedzy i doświadczenia. W przypadku kontroli ZUS, kontrole te odbywają się u nas.